Uslovi korišćenja prezentacije

Sledeće su uslovi pravnog sporazuma između Vas i MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ove internet prezentacije potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove uslove, kao i da ste saglasni da postupate u skladu sa njima i svim važećim zakonima i propisima. Ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima, molimo Vas da ne koristite ovu internet prezentaciju.

MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd može bez prethodnog obaveštenja, u bilo kom trenutku promeniti ove Uslove i bilo koje druge informacije sadržane na ovoj internet prezentaciji ažuriranjem stranice. Takođe, MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd može u bilo kom trenutku da bez prethodnog obaveštenja ili najave izvrši poboljšanja ili promene u ponudama ili uslugama opisanim na ovoj prezentaciji.

Vlasništvo sadržaja

Naziv firme, logotip i slogan su zaštićeni i priznati individualni žigovi od strane Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, upisani pod brojem Ж-2018-420 od 20.3.2018. godine i svako korišćenje, bez pismene dozvole vlasnika je strogo zabranjeno i podleže Zakonu iz oblasti prava intelektualne svojine.

Prezentacija, sva autorska prava i ostala prava intelektualne svojine u svim tekstovima, dizajnu, fotografijama i ostalom materijalu na ovoj prezentaciji, jesu imovina MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd ili su na prezentaciju uključeni uz dozvolu vlasnika odnosno ovlašćenog nosioca prava.

Ova internet prezentacija i bilo koji njen sadržaj ne smeju se umnožavati, ponovo objavljivati, postavljati, prenositi, distribuirati ili koristiti za kreiranje izvedenih dela, bez prethodne PISMENE saglasnosti MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd, s obzirom da MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd daje neprenosivu, neekskluzivnu i ograničenu dozvolu za pristup i prikaz stranica sa ove internet prezentacije samo na Vašem uređaju putem kojeg pristupate internetu, za Vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Osim ove ograničene dozvole MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd Vam ne dodeljuje nikakva druga posredna ili neposredna prava i dozvole za bilo koje žigove, autorska prava ili druga prava intelektualne svojine.

Sadržaj ovih stranica ne smete kopirati na druge internet prezentacije ili na bilo koje druge medije. Nepoštovanje uslova, kao i neovlašćeno korišćenje bilo kog dela prezentacije, smatraće se kršenjem autorskih prava MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd i kao takvo podložno je tužbi.

Neovlašćeno korišćenje fotografija sa ove internet prezentacije smatraće se kršenjem autorskih prava MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd, kao i autorskih prava fotografa, ovlašćenih nosioca prava, odnosno osoba koji se nalaze na njima i kao takvo podložno je zajedničkoj tužbi.

Povezivanje na ovu prezentaciju

MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd mora da odobri u pismenoj formi sve linkove prema ovoj internet prezentaciji, izuzev linkova u kojima link i stranice koje se aktiviraju tim linkom: (1) ne daju pogrešnu predstavu o Vašem odnosu sa MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd; (2) ne upućuju na to da MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd podržava Vas, Vašu internet prezentaciju, Vaše usluge i/ili proizvode, ili odobrava Vaša mišljenja i/ili stavove; (3) ne daju lažan ili pogrešan utisak o MAKE UP HOUSE™ DOO ili na drugi način štete ugledu MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd; (4) ne koriste tehnike koje na bilo koji način menjaju vizuelni izgled prezentacije ili sadržaja na njoj. Kao uslov za dobijanje dozvole za povezivanje sa ovom internet prezentacijom, saglasni ste da MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd može u bilo kom trenutku, po vlastitom nahođenju, ukinuti dozvolu za link prema ovoj internet prezentaciji. U tom slučaju, saglasni ste da ćete odmah ukloniti sve linkove prema ovoj internet prezentaciji i da ćete prestati da koristite bilo koji žig MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd.

Odricanje od odgovornosti

Ova prezentacija može sadržati tehničke neispravnosti ili tipografske greške i MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje ove prezentacije kako bi informacije koje se na njoj nalaze bile tačne, aktuelne i potpune. Shodno tome, pre donošenja bilo kakvih odluka koje se odnose na usluge ili ostali sadržaj opisan na ovoj prezentaciji, potrebno je da potvrdite tačnost i potpunost svih postavljenih informacija. MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd ne daje nikakvu garanciju da će rešiti bilo koji prijavljeni problem.

MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd neće ni u kom slučaju biti odgovoran nijednoj strani, za bilo koju direktnu, posrednu, slučajnu ili posledičnu štetu bilo koje vrste, a koja nastane ili proistekne korišćenjem ili preuzimanjem i pristupanjem bilo kojim materijalima i informacijama sa ove internet prezentacije ili bilo koje druge internet prezentacije kojima se pristupa linkovima sa stranica ove prezentacije, čak i ako je MAKE UP HOUSE™ DOO Beograd bio izričito obavešten o mogućnosti nastanka štete, uključujući između ostalog, bilo kakav finansijski gubitak, prekid posla, gubitak programa ili drugih podataka. Ovo izuzeće i odricanje od odgovornosti važi za tužbe po bilo kom osnovu, bez obzira da li su zasnovane na ugovoru, garanciji ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji.


Ova prezentacija koristi "kolačiće" (eng. cookies) za prikupljanje statističkih podatka o upotrebi i efikasnosti naše internet prezentacije kako bi prilagodili našu interakciju sa Vama.

 Prihvatam   Pročitajte više